Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Bài 21: Ở nhà hàng

Unit 21: At the restaurant

16.936 lượt xem
THEO DÕI1466

Bài 21: At the restaurant = Ở nhà hàng

Xem thêm:
- Of course I won't tell anyone at the restaurant. = Tất nhiên tôi sẽ không nói với bất cứ ai tại nhà hàng. 

- So we went to the restaurant and it was a very good vegetarian restaurant, = Chúng tôi đến nhà hàng và đó là một nhà hàng ăn chay tốt. 

- At the Restaurant trong bài học thầy Duncan
“I went for lunch today with a good friend of mine but the food at the restaurant was bad. I’m not going there again.” = Hôm nay tôi đã đi ăn trưa với một người bạn thân nhưng đồ ăn dở quá. Tôi sẽ không bao giờ quay lại nhà hàng đó nữa.

Luyện Nghe Từ