Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Play từng câu Click và play từng câu

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết video

Tăng kích thước Sub Tăng cỡ chữ phụ đề trong video
Cỡ Sub mặc định Cỡ chữ phụ đề mặc định
Giảm kích thước Sub Giảm cỡ chữ phụ đề trong video
Phụ đề Tuỳ chọn phụ đề trong video
Tắt (phím tắt số 3/~)
Tiếng Anh (phím tắt số 1)
Tiếng Việt (phím tắt số 2)
Song ngữ (phím tắt số 3)<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Bài 21: Ở nhà hàng

Unit 21: At the restaurant

24.810 lượt xem
THEO DÕI 1926

Bài 21: At the restaurant = Ở nhà hàng

Xem thêm:
- Of course I won't tell anyone at the restaurant. = Tất nhiên tôi sẽ không nói với bất cứ ai tại nhà hàng. 

- So we went to the restaurant and it was a very good vegetarian restaurant, = Chúng tôi đến nhà hàng và đó là một nhà hàng ăn chay tốt. 

- At the Restaurant trong bài học thầy Duncan
“I went for lunch today with a good friend of mine but the food at the restaurant was bad. I’m not going there again.” = Hôm nay tôi đã đi ăn trưa với một người bạn thân nhưng đồ ăn dở quá. Tôi sẽ không bao giờ quay lại nhà hàng đó nữa.

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu