Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Bài 50: Cần giúp đỡ

Unit 50: Getting help

4.784 lượt xem
THEO DÕI1445

Tiếng anh giao tiếp Bài 50: Getting help - Cần giúp đỡ

Nghe phát âm của từ Help trong các video khác:
- Can I help you? = Tôi giúp gì được anh? 
- I want you to help me catch Shaw. = Tôi muốn các anh giúp tôi tóm Shaw. 
- Can I get a little help here? = Mẹ giúp chút được không? 
- Is that true, Mile? - Dad, I was just trying to help. = - Đúng không Miley? - Con chỉ cố giúp anh ấy 

Luyện Nghe Từ