Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

TED - Bài toán về động lực

The Puzzle Of Motivation

5.523 lượt xem
THEO DÕI690

The Puzzle Of Motivation - Bài toán về động lực. 


TED - Ideas worth spreading: nơi lan tỏa ý tưởng, hãy cùng với Dan Pink và những câu đố về động lực bắt đầu với những câu hỏi mà những nhà khoa học xã hội biết nhưng những nhà quản lý chưa chắc đã biết. 


Xem thêm: 


TED - Patricia Ryan : Đừng khăng khăng đòi tiếng Anh


TED - Salman Khan: Đổi mới giáo dục bằng video


 

Danh mục Video TED
Luyện Nghe Từ