Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Bài 46: Đề xuất mới

Unit 46: A new proposal

5.584 lượt xem
THEO DÕI1385

Tiếng anh giao tiếp Bài 46: A new proposal - Đề xuất mới

proposal = Đề xuất.
ngoài ra proposal còn mang nghĩa là Cầu hôn Trong phim lời cầu hôn - The proposal

Luyện Nghe Từ