Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Bài 31: Dừng một người đi ngang qua

Unit 31: Stopping A Passerby

8.632 lượt xem
THEO DÕI1444

Bài 31: Stopping A Passerby = Dừng một người đi ngang qua.

Nghe thêm về Stopping A Passerby:
- What's your stopping distance? = Sao vậy? Khoảng dừng của cậu là bao nhiêu? 
- The mistake you made was stopping = Sai lầm của anh là dừng lại
- Who's stopping ya? I'm with ya! = Ai ngăn cậu? Tớ theo cậu. 
- But, hey, thanks for stopping by. = Nhưng này, dừng lại đây thôi, cảm ơn. 

Luyện Nghe Từ