Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Play từng câu Click và play từng câu

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết video

Tăng kích thước Sub Tăng cỡ chữ phụ đề trong video
Cỡ Sub mặc định Cỡ chữ phụ đề mặc định
Giảm kích thước Sub Giảm cỡ chữ phụ đề trong video
Phụ đề Tuỳ chọn phụ đề trong video
Tắt (phím tắt số 3/~)
Tiếng Anh (phím tắt số 1)
Tiếng Việt (phím tắt số 2)
Song ngữ (phím tắt số 3)<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Bài 56: Đưa ra các khả năng

Unit 56: Offering possibilities

7.712 lượt xem
THEO DÕI 1933

Bài 56: Offering possibilities - Đưa ra các khả năng

Những từ nối và liên từ khi đưa ra các khả năng nhé!
- Otherwise (adv) = khác, mặt khác, nếu không thì: trạng từ dung để nối hai mệnh đề hoặc 2 câu độc lập với nhau:
Ex: We must be early; otherwise we won’t get a seat.
- Liên từ: Or ( hoặc, hay là), And (và), So (vì thế, vì vậy), …. : Dùng đề nối từ, cụm từ hoặc mệnh đề độc lập 
Ex: Smoking or non smoking ? = Hút thuốc hay không hút thuốc

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu