Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Bài 43: Tại sao bạn muốn công việc này?

Unit 43: Why do you want this job

9.939 lượt xem
THEO DÕI1678

Bài 43: Why do you want this job? - Tại sao bạn muốn công việc này?

"Why do you want this job?" Câu hỏi thường gặp khi các bạn đi phỏng vấn và để có câu trả lời thông mình bạn hãy xem video tiếng anh giao tiếp dưới đây nhé.
-Because I know I can do this job well = Vì tôi biết tôi có thể làm tốt công việc này

Luyện Nghe Từ