Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Play từng câu Click và play từng câu

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết video

Tăng kích thước Sub Tăng cỡ chữ phụ đề trong video
Cỡ Sub mặc định Cỡ chữ phụ đề mặc định
Giảm kích thước Sub Giảm cỡ chữ phụ đề trong video
Phụ đề Tuỳ chọn phụ đề trong video
Tắt (phím tắt số 3/~)
Tiếng Anh (phím tắt số 1)
Tiếng Việt (phím tắt số 2)
Song ngữ (phím tắt số 3)<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Bài 43: Tại sao bạn muốn công việc này?

Unit 43: Why do you want this job

14.265 lượt xem
THEO DÕI 1925

Bài 43: Why do you want this job? - Tại sao bạn muốn công việc này?

"Why do you want this job?" Câu hỏi thường gặp khi các bạn đi phỏng vấn và để có câu trả lời thông mình bạn hãy xem video tiếng anh giao tiếp dưới đây nhé.
-Because I know I can do this job well = Vì tôi biết tôi có thể làm tốt công việc này

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu