Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Video này đang lỗi file mp4, vui lòng chọn xem video khác Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Tại sao Starbuck lại đánh vần sai tên của bạn.

Why Starbucks Spells Your Name Wrong Agitators Ep. 1

1.046 lượt xem
THEO DÕI143

Why Starbucks Spells Your Name Wrong Agitators Ep. 1 Tại sao Starbuck lại đánh vần sai tên của bạn.

Luyện Nghe Từ