Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Bài 40: Lý do nghỉ việc

Unit 40: Reasons for leaving a previous job

8.000 lượt xem
THEO DÕI1444

Bài 40: Reasons for leaving a previous job - Lý do bỏ việc cũ

 

Luyện Nghe Từ