Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Lý Do Tôi Sơn Móng Tay Của Con Gái

Why I Paint My Daughter's Nails

127 lượt xem
THEO DÕI79
Lý Do Tôi Sơn Móng Tay Của Con Gái-Why I Paint My Daughter's Nails
Luyện Nghe Từ