Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Bài 41: Giải quyết áp lực

Unit 41: Dealing with pressure of work

8.735 lượt xem
THEO DÕI1444

Bài 41: Dealing with pressure of work - Giải quyết áp lực

Cấu trúc câu Dealing with = Giải quyết, xử lý.
Nghe phát âm trong các video khác:
- We're not dealing with cops, = Ta không đối đấu với cớm, 
- You're not dealing with this at all, Jo. = Em thấy chị không hề giải quyết chuyện này, Jo. 
- You don't know what I'm dealing with. = Anh không biết em phải đối mặt với gì đâu. 

Luyện Nghe Từ