Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Bài 48: Lịch làm việc hôm nay thế nào?

Unit 48: What's on the Agenda?

5.474 lượt xem
THEO DÕI1445

Bài 48: What's on the Agenda? - Lịch làm việc hôm nay thế nào?

Agenda = Lịch làm việc.
xem thêm phát âm từ Agenda trongBài phát biểu dài 6 phút của cô bé 12 tuổi Severn Suzuki:
- Coming here today, I have no hidden agenda. I am fighting for my future = Chúng tôi đến đây không có mục đích nào khác ngoài việc đấu tranh cho tương lai của chính mình.

Luyện Nghe Từ