Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Play từng câu Click và play từng câu

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết video

Tăng kích thước Sub Tăng cỡ chữ phụ đề trong video
Cỡ Sub mặc định Cỡ chữ phụ đề mặc định
Giảm kích thước Sub Giảm cỡ chữ phụ đề trong video
Phụ đề Tuỳ chọn phụ đề trong video
Tắt (phím tắt số 3/~)
Tiếng Anh (phím tắt số 1)
Tiếng Việt (phím tắt số 2)
Song ngữ (phím tắt số 3)<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Bài 48: Lịch làm việc hôm nay thế nào?

Unit 48: What's on the Agenda?

10.016 lượt xem
THEO DÕI 1926

Bài 48: What's on the Agenda? - Lịch làm việc hôm nay thế nào?

Agenda = Lịch làm việc.
xem thêm phát âm từ Agenda trongBài phát biểu dài 6 phút của cô bé 12 tuổi Severn Suzuki:
- Coming here today, I have no hidden agenda. I am fighting for my future = Chúng tôi đến đây không có mục đích nào khác ngoài việc đấu tranh cho tương lai của chính mình.

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu