Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Play từng câu Click và play từng câu

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết video

Tăng kích thước Sub Tăng cỡ chữ phụ đề trong video
Cỡ Sub mặc định Cỡ chữ phụ đề mặc định
Giảm kích thước Sub Giảm cỡ chữ phụ đề trong video
Phụ đề Tuỳ chọn phụ đề trong video
Tắt (phím tắt số 3/~)
Tiếng Anh (phím tắt số 1)
Tiếng Việt (phím tắt số 2)
Song ngữ (phím tắt số 3)<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Bài 67: Nói chuyện với sếp mới

Unit 67: Talking With My New Boss

11.753 lượt xem
THEO DÕI 1926

Bài 67: Talking With My New Boss - Nói chuyện với sếp mới


Dạng Yes/No Question: câu hỏi được trả lời bằng Yes, No

1. Be + subject…? : 
Với động từ tobe ( am, are, is), tobe được đưa lên đầu câu: 
Ex: Is he a student? – Yes, he is hoặc No, he isn't.

2. Do/Does + subject + verb…? 
Với động từ thường, trợ động từ Do, Does được đặt ở đầu câu.
Ex: Do you live in a country? – Yes, I do hoặc No, I don't.

Chú ý: Khi sử dụng trợ động từ Does trong câu hỏi hay câu phủ định thì động từ chính được đưa về nguyên mẫu không chia (không có s/es).

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu