Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

5 Kỹ Năng Để Học Ngoại Ngữ

5 Techniques To Speak Any Language

20.376 lượt xem
THEO DÕI969

5 Kỹ Năng Để Học Ngoại Ngữ: 


1. Dám phạm lỗi.
2. Đừng phụ thuộc vào bảng chữ cái (hãy phiên âm theo cách của bạn)
3. Tìm người cầu toàn, người nghiêm khắc để sửa sai cho bạn
4. Độc thoại nhà tắm, tự luyện tập một mình
5. Công thức bạn bè, hãy tìm bạn sao cho thứ tiếng chung họ giỏi nhất là thứ tiếng bạn muốn học (hoặc thứ tiếng bí mật nhất của cả hai).


Đó là 5 kỹ năng, cũng là bí quyết của Sid Efromovich để học thành công 7 ngôn ngữ khác nhau.

Luyện Nghe Từ