Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Gặp Gỡ Một Trong Những Loài Ếch Hiếm Nhất

Meet One of the Rarest Frogs on Earth

180 lượt xem
THEO DÕI67
Gặp Gỡ Một Trong Những Loài Ếch Hiếm Nhất-Meet One of the Rarest Frogs on Earth
Luyện Nghe Từ