Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Play từng câu Click và play từng câu

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết video

Tăng kích thước Sub Tăng cỡ chữ phụ đề trong video
Cỡ Sub mặc định Cỡ chữ phụ đề mặc định
Giảm kích thước Sub Giảm cỡ chữ phụ đề trong video
Phụ đề Tuỳ chọn phụ đề trong video
Tắt (phím tắt số 3/~)
Tiếng Anh (phím tắt số 1)
Tiếng Việt (phím tắt số 2)
Song ngữ (phím tắt số 3)<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Thói quen thể dục tại nhà

MY (HOME) WORKOUT ROUTINE Loren Gray

4.397 lượt xem
THEO DÕI 356

FULL WORKOUT:


tim mạch:


Chạy -2/6 dặm (hoặc 20 phút chạy bộ)


- 100 jack nhảy


công việc đại diện:


- 3x15 nhảy xổ lên


-3x15 phổi (hoặc trọng lượng 5 lbs với xung)


-3x15 nhảy vào và ra ngồi xổm


-3x15 dips cánh tay


-3x20 người leo núi


-3x15 squat nhảy


 


chu kỳ ab:


- 20 crunches


-20 crunches ngược


-20 thang máy chân


-20 cú đá bướm


-20 cú cắt kéo


-20 xe đạp crunches

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu