Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Bài Kiểm Tra Độ Kiên Nhẫn

The Patience Test

89 lượt xem
THEO DÕI32
Bài Kiểm Tra Độ Kiên Nhẫn-The Patience Test
Danh mục Giải trí
Luyện Nghe Từ