Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

7 Thực tế về cà phê mà bạn có thể không biết.

7 Facts About Coffee You Probably Didn’t Know

1.175 lượt xem
THEO DÕI138

7 Facts About Coffee You Probably Didn’t Know


7 Thực tế về cà phê mà bạn có thể không biết. 


How to drink coffee the right way and healthy? Why is coffee good for you? Here are 7 surprising reasons why you need to get yourself a cup of coffee right now.

Luyện Nghe Từ