Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết videoChưa có phụ đề

<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Bài 4: Danh từ (Tiết 2)

Danh từ

8.917 lượt xem
THEO DÕI 558

Danh từ tiếng Anh - Tiết 2


- Số ít = Singular


- Số nhiều = Plural


Danh từ Số nhiều = Singular có 2 trường hợp số nhiều tạo thành

1. thêm s vào sau danh từ:
VD:
a book - 1 q. sách
2 books - 2 quyển sách
10 girls - 10 cô gái


2. Thêm es vào sau danh từ:
VD:
a kiss - 1 nụ hôn
1.000 kisses - 1 nghìn nụ hôn
a box of chocolate - 1 hộp sô cô là
2 boxes of chocolate - 2 hộp sô cô la


Chú ý danh từ đuôi có chữ "f" hoặc "fe" thì thì chứ cuối đó đổi thành " v" nghĩa là đuôi số nhiều sẽ là "ves". VD: shelf = 1 giá sách, 2 shelves = hai giá sách, a wife = 1 bà vợ, 2 wives = 2 cô vợ.


... xem video để học chi tiết.


Bài học có thể bạn muốn xem: Danh động từ


Danh từ tiếng Anh: danh từ số ít, số nhiều...


Xem đầy đủ các video bài giảng
ngữ pháp tiếng Anh tại đây

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu