Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Bài 4: Danh từ (Tiết 2)

Danh từ

4.742 lượt xem
THEO DÕI502

Danh từ tiếng Anh - Tiết 2


- Số ít = Singular


- Số nhiều = Plural


Danh từ Số nhiều = Singular có 2 trường hợp số nhiều tạo thành

1. thêm s vào sau danh từ:
VD:
a book - 1 q. sách
2 books - 2 quyển sách
10 girls - 10 cô gái


2. Thêm es vào sau danh từ:
VD:
a kiss - 1 nụ hôn
1.000 kisses - 1 nghìn nụ hôn
a box of chocolate - 1 hộp sô cô là
2 boxes of chocolate - 2 hộp sô cô la


Chú ý danh từ đuôi có chữ "f" hoặc "fe" thì thì chứ cuối đó đổi thành " v" nghĩa là đuôi số nhiều sẽ là "ves". VD: shelf = 1 giá sách, 2 shelves = hai giá sách, a wife = 1 bà vợ, 2 wives = 2 cô vợ.


... xem video để học chi tiết.


Bài học có thể bạn muốn xem: Danh động từ


Danh từ tiếng Anh: danh từ số ít, số nhiều...


Xem đầy đủ các video bài giảng
ngữ pháp tiếng Anh tại đây

Luyện Nghe Từ