Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Bài 3: Danh từ - Tiết 1

Danh từ

9.800 lượt xem
THEO DÕI502

Danh từ tiếng Anh - Tiết 1


Định nghĩa về danh từ, phân loại danh từ VD như danh từ đếm được, danh từ không đếm được, danh từ số ít, danh từ số nhiều...


Ngoài ra đối với danh từ chúng ta còn phải biết một dạng nữa của danh từ đó là Sở hữu cách. Ví dụ như món đồ này là của ai đó. 


Danh từ chung:
VD: table = cái bàn, dog = con chó, cat = con mèo...


Danh từ riêng: là danh từ chỉ tên riêng VD: Mr duncan, Ms Phương, London, Viet Nam...


Danh từ trừu tượng: Ví dụ như sắc đẹp, lòng phục tùng, lòng trắc ẩn, hạnh phúc...


Danh từ chỉ chất liệu: vàng, bạc, kim cương, nhựa, sắt...


Rất nhiều loại danh từ nhưng để hiểu đơn giản hơn thì Danh từ chỉ bao gồm 2 loại đó là:


Dan từ đếm được và danh từ không đếm được.


Xem vi đeo để hiểu thêm chi tiết...


Xem đầy đủ các video bài giảng
ngữ pháp tiếng Anh tại đây

Luyện Nghe Từ