Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết videoChưa có phụ đề

<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Bài 3: Danh từ - Tiết 1

Danh từ

11.187 lượt xem
THEO DÕI 544

Danh từ tiếng Anh - Tiết 1


Định nghĩa về danh từ, phân loại danh từ VD như danh từ đếm được, danh từ không đếm được, danh từ số ít, danh từ số nhiều...


Ngoài ra đối với danh từ chúng ta còn phải biết một dạng nữa của danh từ đó là Sở hữu cách. Ví dụ như món đồ này là của ai đó. 


Danh từ chung:
VD: table = cái bàn, dog = con chó, cat = con mèo...


Danh từ riêng: là danh từ chỉ tên riêng VD: Mr duncan, Ms Phương, London, Viet Nam...


Danh từ trừu tượng: Ví dụ như sắc đẹp, lòng phục tùng, lòng trắc ẩn, hạnh phúc...


Danh từ chỉ chất liệu: vàng, bạc, kim cương, nhựa, sắt...


Rất nhiều loại danh từ nhưng để hiểu đơn giản hơn thì Danh từ chỉ bao gồm 2 loại đó là:


Dan từ đếm được và danh từ không đếm được.


Xem vi đeo để hiểu thêm chi tiết...


Xem đầy đủ các video bài giảng
ngữ pháp tiếng Anh tại đây

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu