Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Nghĩa và cách dùng từ War

World In A Word

649 lượt xem
THEO DÕI3035

Nghĩa và cách dùng từ War 


Tình huống mà 2 nước hay 2 nhóm người chiến đấu chống lại nhau, khoảng thời gian chiến tranh. Hay cũng có nghĩa là nỗ lực, cuộc đấu tranh trong thời gian dài nhằm xóa bỏ cái gì đó không tốt,... Cùng xem War và tin tức liên quan nhé. 


 

Danh mục Tiếng Anh VOA
Luyện Nghe Từ