Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Nghĩa và cách dùng từ Adventure

World In A Word

680 lượt xem
THEO DÕI3028

Nghĩa và cách dùng từ Adventure 


Chuyến trải nghiệm, cuộc hành trình hay chuối các sự việc khác thường - Adventure, bên cạnh đó danh từ xuất phát từ Adventure còn có nghĩa khác, hãy cùng theo dõi để thêm chi tiết hơn về danh từ này. 


 

Danh mục Tiếng Anh VOA
Luyện Nghe Từ