Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Nghĩa và cách dùng từ Test

World In A Word

765 lượt xem
THEO DÕI3035

Nghĩa và cách dùng từ Test 


Vừa là danh từ vừa là động từ có nghĩa là kiểm tra kiến thức, khả năng của ai hay để biết được thông tin về cái gì? Ngoài ra danh từ còn có nghĩa một tình huống, một sự việc thử thách năng lực của ai hay cái gì.


 

Danh mục Tiếng Anh VOA
Luyện Nghe Từ