Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết videoChưa có phụ đề

<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Nghĩa và cách dùng từ Jail

World In A Word

784 lượt xem
THEO DÕI 3067

Nghĩa và cách dùng từ Jail 
Học từ vựng tiếng Anh bằng Video qua tin tức quốc tế với danh từ Jail - có nghĩa là nhà tù nhà giam đồng nghĩa với prison. Jail là động từ: Jail sb for sth - tống giam ai đó về tội gì đó cùng với những tin tức liên quan giúp bạn nắm rõ hơn về nghĩa và cách dùng của từ vựng này.

Danh mục: Tiếng Anh VOA

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu