Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Nghĩa và cách dùng từ Jail

World In A Word

730 lượt xem
THEO DÕI3038

Nghĩa và cách dùng từ Jail 
Học từ vựng tiếng Anh bằng Video qua tin tức quốc tế với danh từ Jail - có nghĩa là nhà tù nhà giam đồng nghĩa với prison. Jail là động từ: Jail sb for sth - tống giam ai đó về tội gì đó cùng với những tin tức liên quan giúp bạn nắm rõ hơn về nghĩa và cách dùng của từ vựng này.

Danh mục Tiếng Anh VOA
Luyện Nghe Từ