Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Nghĩa và cách dùng từ Leave

World In A Word

935 lượt xem
THEO DÕI3028

Nghĩa và cách dùng từ Leave  


Bài học này chúng ta cùng tìm hiểu nghĩa và cách dùng của động từ Leave - có nghĩa là rời đi khỏi một người hay một nơi nào đó,... Còn cách dùng thì sao? xem tiếp trong video nhé!


 

Danh mục Tiếng Anh VOA
Luyện Nghe Từ