Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết videoChưa có phụ đề

<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Nghĩa và cách dùng từ Leave

World In A Word

992 lượt xem
THEO DÕI 3064

Nghĩa và cách dùng từ Leave  


Bài học này chúng ta cùng tìm hiểu nghĩa và cách dùng của động từ Leave - có nghĩa là rời đi khỏi một người hay một nơi nào đó,... Còn cách dùng thì sao? xem tiếp trong video nhé!


 

Danh mục: Tiếng Anh VOA

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu