Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Nghĩa và cách dùng từ Capital

World In A Word

708 lượt xem
THEO DÕI3038

Nghĩa và cách dùng từ Capital  


Danh từ này có nghĩa là thành phố, thủ đô của một nước nào đó, hay thủ phủ của một vùng nào đó. Capital còn có nghĩa là tiền vốn bỏ ra để đầu tư hoặc thành lập một doanh nghiệp. Và tin tức liên quan là việc xây dựng thủ đô, khu vực hành chính mới của Ai Cập.


 

Danh mục Tiếng Anh VOA
Luyện Nghe Từ