Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết videoChưa có phụ đề

<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Nghĩa và cách dùng từ Race

World In A Word

921 lượt xem
THEO DÕI 3064

Nghĩa và cách dùng từ Race 


Danh từ Race nghĩa là cuộc chạy đua xem ai dành nhất, động từ Race vừa có nghĩa là chạy đua vừa có nghĩa lao nhanh về hướng nào đó. Ngoài ra nghĩa phổ biến của danh từ này là chủng tộc, sắc tộc. 


 

Danh mục: Tiếng Anh VOA

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu