Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Nghĩa và cách dùng từ Race

World In A Word

861 lượt xem
THEO DÕI3028

Nghĩa và cách dùng từ Race 


Danh từ Race nghĩa là cuộc chạy đua xem ai dành nhất, động từ Race vừa có nghĩa là chạy đua vừa có nghĩa lao nhanh về hướng nào đó. Ngoài ra nghĩa phổ biến của danh từ này là chủng tộc, sắc tộc. 


 

Danh mục Tiếng Anh VOA
Luyện Nghe Từ