Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết videoChưa có phụ đề

<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Nghĩa và cách dùng từ Celebrate

World In A Word

1.217 lượt xem
THEO DÕI 3067

Nghĩa và cách dùng từ Celebrate 


Động từ, danh từ liên quan đến Celebrate có nghĩa là gì? Tin tức ngày hôm nay sẽ nói đến sự kiện nào? các từ liên qua trong bài báo ra sao? theo dõi, nghe và đọc cùng Học tiếng anh qua tin tức - World in a word


 

Danh mục: Tiếng Anh VOA

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu