Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Nghĩa và cách dùng từ Celebrate

World In A Word

1.156 lượt xem
THEO DÕI3035

Nghĩa và cách dùng từ Celebrate 


Động từ, danh từ liên quan đến Celebrate có nghĩa là gì? Tin tức ngày hôm nay sẽ nói đến sự kiện nào? các từ liên qua trong bài báo ra sao? theo dõi, nghe và đọc cùng Học tiếng anh qua tin tức - World in a word


 

Danh mục Tiếng Anh VOA
Luyện Nghe Từ