Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết videoChưa có phụ đề

<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Nghĩa và cách dùng từ Uncertainty

World In A Word

947 lượt xem
THEO DÕI 3063

Nghĩa và cách dùng từ Uncertainty


Học tư vựng tiếng Anh qua video tin tức quốc tế với danh từ chỉ tình trạng, điều không chắc chắn, không rõ ràng, đất định - Uncertainty. Danh từ này được xuất phát từ tính từ "certain", tính từ này có thể kết hợp nhiều cấu trúc.


 

Danh mục: Tiếng Anh VOA

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu