Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Nghĩa và cách dùng từ Uncertainty

World In A Word

894 lượt xem
THEO DÕI3035

Nghĩa và cách dùng từ Uncertainty


Học tư vựng tiếng Anh qua video tin tức quốc tế với danh từ chỉ tình trạng, điều không chắc chắn, không rõ ràng, đất định - Uncertainty. Danh từ này được xuất phát từ tính từ "certain", tính từ này có thể kết hợp nhiều cấu trúc.


 

Danh mục Tiếng Anh VOA
Luyện Nghe Từ