Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Nghĩa và cách dùng từ Problem

World In A Word

715 lượt xem
THEO DÕI3035

Nghĩa và cách dùng từ Problem 


Một danh từ có nghĩa là một thứ gì đó khó giải quyết, khó hiểu, vấn đề. Tính từ như thế nào? nghĩa ra sao? ,... cùng xem vấn đề trong các bài tin tức phía sau nhé. 


 

Danh mục Tiếng Anh VOA
Luyện Nghe Từ