Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết videoChưa có phụ đề

<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Nghĩa và cách dùng từ Problem

World In A Word

763 lượt xem
THEO DÕI 3063

Nghĩa và cách dùng từ Problem 


Một danh từ có nghĩa là một thứ gì đó khó giải quyết, khó hiểu, vấn đề. Tính từ như thế nào? nghĩa ra sao? ,... cùng xem vấn đề trong các bài tin tức phía sau nhé. 


 

Danh mục: Tiếng Anh VOA

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu