Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Nghĩa và cách dùng từ Generation

World In A Word

724 lượt xem
THEO DÕI3038

Nghĩa và cách dùng từ Generation 


Thường để chỉ nhóm người sinh ra cùng một thời điểm, thế hệ như cha mẹ cùng một thế hệ và con cái thuộc về thế hệ khác hay để miêu tả nhóm đồ vật cùng sản xuất 1 lúc như thế hệ điện thoại di động. 


 

Danh mục Tiếng Anh VOA
Luyện Nghe Từ