Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết videoChưa có phụ đề

<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Nghĩa và cách dùng từ Generation

World In A Word

768 lượt xem
THEO DÕI 3067

Nghĩa và cách dùng từ Generation 


Thường để chỉ nhóm người sinh ra cùng một thời điểm, thế hệ như cha mẹ cùng một thế hệ và con cái thuộc về thế hệ khác hay để miêu tả nhóm đồ vật cùng sản xuất 1 lúc như thế hệ điện thoại di động. 


 

Danh mục: Tiếng Anh VOA

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu