Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Nghĩa và cách dùng từ Trust

World In A Word

914 lượt xem
THEO DÕI3035

Nghĩa và cách dùng từ Trust 


Vừa là động từ vừa là danh từ có nghĩa tin tưởng, tin cậy. Ở dạng danh từ Trust thường đi liền với giới từ "in" để chị sự tin tượng, tin cậy vào ai hay cái gì. Tin tức hôm nay là về chuyến thăm của phó thủ tướng Mỹ tới Trung Quốc sau khi tuyên bố lập căn cứ phòng không trên biển Hoa Đông. 


 

Danh mục Tiếng Anh VOA
Luyện Nghe Từ