Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Nghĩa và cách dùng từ Party

World In A Word

934 lượt xem
THEO DÕI3038

Nghĩa và cách dùng từ Party


Party - được biết đến với nghĩa rất phổ biến là bữa tiệc, tuy nhiên một nghĩa khác nữa là danh từ chỉ một tổ chức chính trị tập hợp những thanh niên cùng chí hướng và có thể được bầu chọn làm lãnh đạo đất nước qua những cuộc bầu chọn. 


 

Danh mục Tiếng Anh VOA
Luyện Nghe Từ