Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết videoChưa có phụ đề

<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Nghĩa và cách dùng từ Party

World In A Word

974 lượt xem
THEO DÕI 3064

Nghĩa và cách dùng từ Party


Party - được biết đến với nghĩa rất phổ biến là bữa tiệc, tuy nhiên một nghĩa khác nữa là danh từ chỉ một tổ chức chính trị tập hợp những thanh niên cùng chí hướng và có thể được bầu chọn làm lãnh đạo đất nước qua những cuộc bầu chọn. 


 

Danh mục: Tiếng Anh VOA

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu