Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết videoChưa có phụ đề

<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Nghĩa và cách dùng từ Unveil

World In A Word

755 lượt xem
THEO DÕI 3063

Nghĩa và cách dùng từ Unveil 


Một động từ có nghĩa giới thiệu hay trưng ra một kế hoạch mới, một sản phẩm mới,... lần đầu tiên trước công chúng, cũng có nghĩa là tháo bỏ tấm màn che một bức tranh, một bức tường để công chúng lần đầu tiên nhìn thấy. 


 

Danh mục: Tiếng Anh VOA

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu