Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Nghĩa và cách dùng từ Unveil

World In A Word

718 lượt xem
THEO DÕI3035

Nghĩa và cách dùng từ Unveil 


Một động từ có nghĩa giới thiệu hay trưng ra một kế hoạch mới, một sản phẩm mới,... lần đầu tiên trước công chúng, cũng có nghĩa là tháo bỏ tấm màn che một bức tranh, một bức tường để công chúng lần đầu tiên nhìn thấy. 


 

Danh mục Tiếng Anh VOA
Luyện Nghe Từ