Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Nghĩa và cách dùng từ Cold

World In A Word

767 lượt xem
THEO DÕI3028

Nghĩa và cách dùng từ  Cold


Chủ đề hôm nay là tính từ Cold - có nghĩa là lạnh khi nhiệt độ thấp hơn bình thường, nguội khi thức ăn chưa được làm nóng nhưng khi miêu tả con người có nghĩa là lạnh lùng, lạnh nhạt. 


 

Danh mục Tiếng Anh VOA
Luyện Nghe Từ