Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết videoChưa có phụ đề

<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Nghĩa và cách dùng từ Cold

World In A Word

837 lượt xem
THEO DÕI 3064

Nghĩa và cách dùng từ  Cold


Chủ đề hôm nay là tính từ Cold - có nghĩa là lạnh khi nhiệt độ thấp hơn bình thường, nguội khi thức ăn chưa được làm nóng nhưng khi miêu tả con người có nghĩa là lạnh lùng, lạnh nhạt. 


 

Danh mục: Tiếng Anh VOA

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu