Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Nghĩa và cách dùng từ Temperature

World In A Word

739 lượt xem
THEO DÕI3035

Nghĩa và cách dùng từ Temperature 


Sự đo lường nóng lạnh của một nơi hay một cái gì đó - nhiệt độ. Temperature có thể kết hợp với nhiều danh từ và tính từ bổ nghĩa, ví dụ như: Boiling Temperature, Freezing Temperature, ...


 

Danh mục Tiếng Anh VOA
Luyện Nghe Từ