Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết videoChưa có phụ đề

<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Nghĩa và cách dùng từ Temperature

World In A Word

781 lượt xem
THEO DÕI 3063

Nghĩa và cách dùng từ Temperature 


Sự đo lường nóng lạnh của một nơi hay một cái gì đó - nhiệt độ. Temperature có thể kết hợp với nhiều danh từ và tính từ bổ nghĩa, ví dụ như: Boiling Temperature, Freezing Temperature, ...


 

Danh mục: Tiếng Anh VOA

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu