Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Nghĩa và cách dùng từ Impact

World In A Word

10.456 lượt xem
THEO DÕI3028

Nghĩa và cách dùng từ Impact. 


Học tiếng Anh qua tin tức quốc tế - World In A Word, với những từ ngữ hay xuất hiện trong các bản tin và những từ mở rộng liên quan. Vừa học từ vựng vừa học kỹ năng nghe và đọc với phần tin đọc với tốc độ chậm. Hãy cùng học tiếng Anh cùng World in a Word hàng ngày, bạn sẽ thấy điều kỳ diệu sảy ra. 
Bài học hôm nay là "Impact" có nghĩa là tác động, ảnh hưởng và bài báo liên quan sẽ ở phía sau. 
 


 

Danh mục Tiếng Anh VOA
Luyện Nghe Từ