Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Play từng câu Click và play từng câu

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết video

Tăng kích thước Sub Tăng cỡ chữ phụ đề trong video
Cỡ Sub mặc định Cỡ chữ phụ đề mặc định
Giảm kích thước Sub Giảm cỡ chữ phụ đề trong video
Phụ đề Tuỳ chọn phụ đề trong video
Tắt (phím tắt số 3/~)
Tiếng Anh (phím tắt số 1)
Tiếng Việt (phím tắt số 2)
Song ngữ (phím tắt số 3)<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Nghĩa và cách dùng từ Impact

World In A Word

10.537 lượt xem
THEO DÕI 3064

Nghĩa và cách dùng từ Impact. 


Học tiếng Anh qua tin tức quốc tế - World In A Word, với những từ ngữ hay xuất hiện trong các bản tin và những từ mở rộng liên quan. Vừa học từ vựng vừa học kỹ năng nghe và đọc với phần tin đọc với tốc độ chậm. Hãy cùng học tiếng Anh cùng World in a Word hàng ngày, bạn sẽ thấy điều kỳ diệu sảy ra. 
Bài học hôm nay là "Impact" có nghĩa là tác động, ảnh hưởng và bài báo liên quan sẽ ở phía sau. 
 


 

Danh mục: Tiếng Anh VOA

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu