Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết videoChưa có phụ đề

<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Nghĩa và cách dùng từ Outrage

World In A Word

795 lượt xem
THEO DÕI 3064

Nghĩa và cách dùng từ Outrage 


khi có cảm giác bàng hoàng, phẫn nộ về vấn đề gì đó chúng ta sử dụng Outrage. Outrage vừa là danh từ, vừa là động từ có nghĩa là làm ai đó phẫn nộ, bàng hoàng. Và tin tức liên quan là ... 


 

Danh mục: Tiếng Anh VOA

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu