Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Nghĩa và cách dùng từ Outrage

World In A Word

756 lượt xem
THEO DÕI3038

Nghĩa và cách dùng từ Outrage 


khi có cảm giác bàng hoàng, phẫn nộ về vấn đề gì đó chúng ta sử dụng Outrage. Outrage vừa là danh từ, vừa là động từ có nghĩa là làm ai đó phẫn nộ, bàng hoàng. Và tin tức liên quan là ... 


 

Danh mục Tiếng Anh VOA
Luyện Nghe Từ