Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Nghĩa và cách dùng từ Culture

World In A Word

861 lượt xem
THEO DÕI3028

Nghĩa và cách dùng từ Culture 


Những phong tục tín ngưỡng,lối sống của một nhóm người hay một quốc gia nào đó, chỉ chung những hình thức nghệ thuật: hội họa, văn chương, ... . Ngoài ra động từ có nghĩa là nuôi cấy tế bào hay vi khuẩn hay những thứ tương tự vì mục đích khoa học. 


 

Danh mục Tiếng Anh VOA
Luyện Nghe Từ