Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết videoChưa có phụ đề

<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Nghĩa và cách dùng từ Culture

World In A Word

926 lượt xem
THEO DÕI 3064

Nghĩa và cách dùng từ Culture 


Những phong tục tín ngưỡng,lối sống của một nhóm người hay một quốc gia nào đó, chỉ chung những hình thức nghệ thuật: hội họa, văn chương, ... . Ngoài ra động từ có nghĩa là nuôi cấy tế bào hay vi khuẩn hay những thứ tương tự vì mục đích khoa học. 


 

Danh mục: Tiếng Anh VOA

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu