Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Nghĩa và cách dùng từ Migrant

World In A Word

592 lượt xem
THEO DÕI3028

Nghĩa và cách dùng từ Migrant 


Danh từ chỉ việc người di chuyển nơi này sang nơi khác đặc biệt để kiếm việc làm, di dân,... Câu chuyện tiếp theo chúng ta tìm hiểu là: sự di dân và tị nạn sang châu Âu, ....


 

Danh mục Tiếng Anh VOA
Luyện Nghe Từ