Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Nghĩa và cách dùng từ Future

World In A Word

849 lượt xem
THEO DÕI3028

Nghĩa và cách dùng từ Future 


Future - có nghĩa là tương lai, những gì sẽ xảy đến sau hiện tại, ... tính từ của Future cũng chính là Future. Giờ hãy xem tin tức hôm nay với tương lai mối quan hệ Nga - Mỹ khi tổng thống Mỹ Obama quyết định hủy cuộc họp cấp cao với nội các Nga.


 

Danh mục Tiếng Anh VOA
Luyện Nghe Từ