Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết videoChưa có phụ đề

<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Nghĩa và cách dùng từ Deal

World In A Word

1.210 lượt xem
THEO DÕI 3064

Nghĩa và cách dùng từ Deal  


Deal một thỏa thuận giữa hai bên về một việc gì đó, hay nói về cách thức mà người đó được đối đãi. Những cuộc gặp gỡ, những liên kết, thỏa thuận giữa những nền kinh tế lớn trên thế giới. 

Danh mục: Tiếng Anh VOA

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu