Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Nghĩa và cách dùng từ Mission

World In A Word

4.119 lượt xem
THEO DÕI3038

World In A Word Nghĩa và cách dùng từ Mission. 


Mission - một danh từ dùng để chỉ một nhiệm vụ quan trọng được trao cho một người, một nhóm người nào đó. Nó có thể coi như là một sứ mạng hay một sứ vụ của ai đó. 

Danh mục Tiếng Anh VOA
Luyện Nghe Từ