Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Nghĩa và cách dùng từ Turmoil

World In A Word

755 lượt xem
THEO DÕI3038

Nghĩa và cách dùng từ Turmoil 


Turmoil- danh từ có nghĩa là sự rối loạn biến động, xáo trộn to lớn ,...  nó thường được bổ nghĩa ra sao? dùng như thế nào? cùng xem tin tức ngày hôm nay.


 

Danh mục Tiếng Anh VOA
Luyện Nghe Từ