Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết videoChưa có phụ đề

<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Nghĩa và cách dùng từ Turmoil

World In A Word

804 lượt xem
THEO DÕI 3067

Nghĩa và cách dùng từ Turmoil 


Turmoil- danh từ có nghĩa là sự rối loạn biến động, xáo trộn to lớn ,...  nó thường được bổ nghĩa ra sao? dùng như thế nào? cùng xem tin tức ngày hôm nay.


 

Danh mục: Tiếng Anh VOA

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu