Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Nghĩa và cách dùng từ Water

World In A Word

770 lượt xem
THEO DÕI3028

Nghĩa và cách dùng từ Water  


Water đơn giản có nghĩa là nước nhưng khi xuất hiện ở dạng số nhiều thì có nghĩa là sông, hồ, đại dương hay là một hải phận của một quốc gia. Động từ Water có nghĩa là tưới cây. 


 

Danh mục Tiếng Anh VOA
Luyện Nghe Từ