Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết videoChưa có phụ đề

<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Nghĩa và cách dùng từ Water

World In A Word

828 lượt xem
THEO DÕI 3064

Nghĩa và cách dùng từ Water  


Water đơn giản có nghĩa là nước nhưng khi xuất hiện ở dạng số nhiều thì có nghĩa là sông, hồ, đại dương hay là một hải phận của một quốc gia. Động từ Water có nghĩa là tưới cây. 


 

Danh mục: Tiếng Anh VOA

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu