Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Nghĩa và cách dùng từ Worry

World In A Word

1.233 lượt xem
THEO DÕI3038

Nghĩa và cách dùng từ Worry 


Vừa là động từ và là danh từ có nghĩa là lo lắng, hay làm ai lo lắng. Thường được theo sau bởi About/over để cho biết ai hay điều gì làm nên sự lo lắng. Worry that khởi đầu một mệnh đề, ... .


 

Danh mục Tiếng Anh VOA
Luyện Nghe Từ