Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết videoChưa có phụ đề

<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Nghĩa và cách dùng từ Worry

World In A Word

1.289 lượt xem
THEO DÕI 3067

Nghĩa và cách dùng từ Worry 


Vừa là động từ và là danh từ có nghĩa là lo lắng, hay làm ai lo lắng. Thường được theo sau bởi About/over để cho biết ai hay điều gì làm nên sự lo lắng. Worry that khởi đầu một mệnh đề, ... .


 

Danh mục: Tiếng Anh VOA

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu