Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết videoChưa có phụ đề

<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Nghĩa và cách dùng từ Border

World In A Word

701 lượt xem
THEO DÕI 3067

Nghĩa và cách dùng từ Border 


Học tiếng Anh bằng Video qua tin tức thời sự quốc tế, từ vựng ngày hôm nay là Border - đường phân chia ranh giới giữa 2 nước, 2 khu vực, biên giới. Border được dùng với nhiều giới từ: along the border dọc theo biên giới, ... . Còn rất rất nhiều điều về Border cần được biết trong video. 


 

Danh mục: Tiếng Anh VOA

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu