Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Nghĩa và cách dùng từ Border

World In A Word

653 lượt xem
THEO DÕI3035

Nghĩa và cách dùng từ Border 


Học tiếng Anh bằng Video qua tin tức thời sự quốc tế, từ vựng ngày hôm nay là Border - đường phân chia ranh giới giữa 2 nước, 2 khu vực, biên giới. Border được dùng với nhiều giới từ: along the border dọc theo biên giới, ... . Còn rất rất nhiều điều về Border cần được biết trong video. 


 

Danh mục Tiếng Anh VOA
Luyện Nghe Từ