Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Nghĩa và cách dùng từ Debate

World In A Word

2.633 lượt xem
THEO DÕI3038

World In A Word  - Nghĩa và cách dùng từ Debate. 


Vừa là danh từ vừa là động từ, dùng trong các cuộc họp có sự thảo luận, tranh cãi - Debate với nhau để thống nhất đưa ra một kết quả nào đó. 


 


 

Danh mục Tiếng Anh VOA
Luyện Nghe Từ