Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Nghĩa và cách dùng từ Tragedy

World In A Word

620 lượt xem
THEO DÕI3028

Nghĩa và cách dùng từ Tragedy  


Một sự kiện, hay một tình huống thương tâm đặc biệt có liên quan tới cái chết, hay còn có nghĩa là một thể loại kịch có kết thúc buồn, ... Các nghĩa khác và từ liên quan sẽ được liệt kê và giải thích ở các tin tức quốc tế. 


 

Danh mục Tiếng Anh VOA
Luyện Nghe Từ