Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết videoChưa có phụ đề

<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Nghĩa và cách dùng từ Tragedy

World In A Word

671 lượt xem
THEO DÕI 3064

Nghĩa và cách dùng từ Tragedy  


Một sự kiện, hay một tình huống thương tâm đặc biệt có liên quan tới cái chết, hay còn có nghĩa là một thể loại kịch có kết thúc buồn, ... Các nghĩa khác và từ liên quan sẽ được liệt kê và giải thích ở các tin tức quốc tế. 


 

Danh mục: Tiếng Anh VOA

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu