Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết videoChưa có phụ đề

<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Nghĩa và cách dùng từ Rampage

World In A Word

657 lượt xem
THEO DÕI 3064

Nghĩa và cách dùng từ Rampage 
Rampage - danh từ có nghĩa khoảng thời gian ai hay cái gì gây ra có hành vi bạo lực, cuồng loạn gây ra hư hại, tàn phá. Động từ chỉ sự tàn phá, phá phách khi di chuyển qua một nơi nào đó. 


 

Danh mục: Tiếng Anh VOA

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu