Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Nghĩa và cách dùng từ Rampage

World In A Word

621 lượt xem
THEO DÕI3038

Nghĩa và cách dùng từ Rampage 
Rampage - danh từ có nghĩa khoảng thời gian ai hay cái gì gây ra có hành vi bạo lực, cuồng loạn gây ra hư hại, tàn phá. Động từ chỉ sự tàn phá, phá phách khi di chuyển qua một nơi nào đó. 


 

Danh mục Tiếng Anh VOA
Luyện Nghe Từ